Foeke Sjoerds – Algemene beschryvinge van oud en nieuw

Prijs: Bieden – Foeke Sjoerds – Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland, vertonende deszelfs gelegeheid, staatkundige en natuurlyke verdeeling, vruchtbaarheid, voortbrengzelen, aard- en waterwerken, dyken, zylen; mitsgaders der Friesen oorspronk, eerste bevolking dezer landen, talen, zeden, wetten, regtem en gewoonten, van de oudste geheuchenissen af, tot op den tegenwoordigen tyd.Als mede een breedvoerig verhaal van deszelfs vroege en latere godsdiensten, invoering van ’t Christendom; deszelfs toestand in de middel-eeuwen, gelyk mede na de kerhervorminge hier te lande. Eindelyk eene nieuwe geographische beschryvinge dezez lands, steeden en dorpen […] Zullende dienen voor eene inleidinge tot eene volledige historie van Friesland -Leeuwarden, Pieter Koumans, 1765/1768 – 2delen in 4 banden- (28) 511; 513 -967; 495; 497 -967 pp – halflederen banden – 21 x 12,5cmConditie: redelijk goed. Schaaf- en stootplekken, slijtage papier op platten. Craquelé op ruggen. Binnenwerken verkleurd/verbruind, hier en daar een plek. Krabbels op schutbladen, Binnenscharnieren (behalve deel 4) open alsmede binnenmarge op plaatsen in alle delen – boekblokken vast in band. Scheurtje in marge 8 pp van ca 1cm. Titelblad deel 2 los, wormgaatje ondreaan in binnenmarge vanaf pagina 768 overgaand in een streepje in de laatste 16 pp.Scheurtje midden in bovenmarge van de eerste 12 pp deel 3. Nieuwe schutbladen deel 4. platten stijf. Stuk bovenaan van schutblad afgescheurdDeel 2 bevat een handgekleurde kaart van Friesland View full post on Boeken: Antiek | Marktnet

Contacts:
Posted by: admin on